Tasapaino vallitsee silloinkin kun pahiksille käy hyvin ja hyviksille käy pahoin.

Jos ihmiset satuttavat minua, vaikka itse olen ollut hyvä, he vain auttavat minua maksamaan karmisia velkojani.

Antamalla saan. Riemuitsen kaikkien menestyksestä ja autan toisia menestymään.

En murehdi. Kun asiat karkaavat käsistäni, keskityn myönteiseen toimintaan parhaani mukaan ja antaudun Jumalalle.

Tulen väistämättä saamaan palkkion kaikista vilpittömistä ponnisteluistani ja hyvistä teoistani kun aika on oikea. En luovuta.

En anna pienten asioiden tehdä minusta onnetonta, ja maksan velkani iloisesti. Uskon täysin, että kaikki mitä tapahtuu on hyväksi, ja käännän vastoinkäymiset edukseni.

Kohtaloni on omissa käsissäni. Luon oman kohtaloni tuottamalla ystävällisillä ja oikeamielisillä teoilla hyvää karmaa.

 

En putoa karmisiin ansakuoppiin. Pidättäydyn sellaisista helpoista huveista, jotka köyhdyttäisivät tulevaisuuttani.

Ajattelen ennen kuin puhun. Vältän arvottoman puheen tuomia turhia ongelmia.

En valehtele. Karttamalla valkoisia valheita pidän esteet poissa hengelliseltä polultani.

Näen hyvää toisissa enkä moiti ketään, sillä heissä havaitsemani puutteet ovat usein omien virheitteni heijastumia. En puhu pahaa muista enkä kuuntele ketään joka puhuu jostakusta pahaa.

Vain hyvät asiat ansaitsevat tulla ulos mielestäni ja suustani.

Tunnen kiitollisuutta kaikesta enkä heitä voimavaroja hukkaan. Tartun jokaiseen tilaisuuteen ja otan talteen kaiken hyvän minkä voin saada hyvistä asioista ja hyviltä ihmisiltä elämässäni.

Vältän suuttumista, sillä vihastuminen sitoo minua karmisesti ja tekee minusta haavoittuvaisen vastoinkäymisten edessä.

Se, mitä vastustan, ei lakkaa olemasta. Niinpä hyväksyn asiat, joita en voi muuttaa.

Jokainen elämäntilanne tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen ja kasvuun.

Olen vastuussa kaikesta mitä koen. En osoittele muita syyttävällä sormella, vaan nostan peukkuni pystyyn heille.

 

Tilanteet tulevat eteeni tasapainoittamaan karmaani. Työstän karmaani ja parannan menneisyyden haavat.

Kasvatan nuoria sieluja kärsivällisyydellä ja huolehtivaisesti.

Vedän puoleeni sitä mitä vihaan muissa. Siksi en vihaa enkä tuomitse toisia. Olen suvaitsevainen ja kunnioitan jokaista.

Ruumiini on temppelini. En pilaa ruumistani millään tavalla, vaan pidän sen puhtaana ja terveenä.

Kunnioitan hengellisiä opettajia ja tuen kaikin tavoin heidän toimintaansa.

Vanhemmat olivat ensimmäiset opettajani. Ilman heidän siunaustaan en olisi voinut kasvaa ja menestyä. En koskaan laiminlyö heidän tarpeitaan.

Autan vertaisiani kehittymään enkä luo huonoa karmaa houkuttelemalla heitä haitallisten ajanviettotapojen pariin.

Viljelen terveitä tunteita kotimaatani kohtaan. Tuen sitä osallistumalla yleishyödylliseen toimintaan elinympäristössäni.

Koko maailma on perheeni. Tuen hädässä olevia sisariani ja veljiäni parhaani mukaan missä he sitten asuvatkaan.

 

Päästän irti kun on päästettävä, ja maksan karmiset velkani iloisesti ja tietoisena.

En kylvä uusia siemeniä korjatessani vanhaa satoa. Kieltäydyn reagoimasta heti; pysähdyn punnitsemaan jokaisen tilanteen syitä ja tarkoitusta.

Pysyn hyvällä tuulella niin itseni kuin maailman ihmistenkin vuoksi.

Näen mitä eroa on oikealla ja vielä oikeammalla. Osoitan kunnioitukseni Dharmalle omistautumalla velvollisuuksieni hoitamiselle antaumuksella ja rakkaudella.

Teen hyvää hyvän tekemisen vuoksi ja palvelen epäitsekkäästi puhtain tarkoitusperin.

Tottelen luonnon lakeja. Suunnittelen elämää eteenpäin ja rakennan sille vahvan perustuksen arvoista, hyveistä ja hyvästä karmasta.

Rauhalla ja ilolla vien päätökseen matkani Maapallolla ja annan Jumalan mahtavuuden tulla ilmi.

 

Koottu mauritiuslaisesta teoksesta Secrets of Karma, kirjoittanut T.S.Vijayaraghavan, 2010.